Vortex VIP-garanti

Vortex VIP garanti handlar om dig som kund. Det är Vortex sätt att ta hand om dig efter ditt köp.

VIP står för Very Important Promise till dig som kund. Vortex reparerar eller byter ut din produkt utan någon kostnad för dig.

Det spelar ingen roll vad som hände, hur det hände eller var du köpte produkten. Vortex VIP garanti gäller för alla kikarsikten, prismasikten, rödpunktssikten, avståndsmätare, handkikare, tubkikare, stativ och solokikare.

  • Obegränsad livstidsgarantivortexvipgaranti
  • Fullt överförbar, garantin följer med produkten
  • Inga krångliga formulär att fylla i
  • Inget kvitto att hålla reda på

Får du problem med en Vortex produkt, vad som än har hänt, kontakta oss då direkt på 0950-120 00 eller info@nordik.se så hjälper vi dig.

(Garantin täcker inte förlust av produkten, stöld, avsiktlig skada eller en kosmetisk defekt som inte påverkar produktens funktion.)